Päivystys 24/7 Helsinki 0400 585 066 | Lohja 050 340 9662 | Hämeenlinna 0500 759 460

Homesaneeraus

Homesaneeraus on ainut keino päästä eroon homeista ja mikrobeista

Homesaneeraus on nimensä mukaisesti totaalisaneerausta, jossa poistetaan home ja haitalliset mikrobit poistamalla rakenteet kokonaan. Terveydelle haitalliset homeet ja mikrobit voivat altistaa monelle sairaudelle ja siksi on turvallisinta tehdä totaalinen purku ja korjaus kiinteistön kaikkiin rakenteisiin.

Homesaneerauksen eteneminen

Homesaneeraus alkaa aina hometutkimuksella ja –kartoituksella. Saneeraus on aina iso työ, joten turhaa työtä ei kannata tehdä – Tutkimuksella rajaamme homesaneerauksen tarpeen ja laajuuden.

Saneeraustöissä toteutetaan kaikkia asetuksia ja määräyksiä niin, että työ etenee turvallisesti. Työympäristö ja henkilöiden turvallisuus taataan, kun toimitaan oikein. Näin myös saastuneen rakenteen home ja muut mikrobit eivät purkuvaiheessa pääse leviämään ympäristöön. Saneerauksen työvaiheet suoritetaan noudattaen Ratu-kortin 82-0383 ”Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku” –ohjeita.

Purku- ja desinfiointivaiheiden jälkeiset rakennustyöt suoritetaan P1-rakentamisen vaatimusten mukaisesti.

Purku ja rakennustöiden jälkeinen rakennuksen loppusiivous on tärkeää. Vaikka kaikki näyttäisi siistiltä, home on ikävä kaveri, koska haitallisia mikrobeja ei paljaalla silmällä näe. Oikeanlainen siivoustyö vie viimeisenkin hiukkasen homeen aiheuttamien haitallisilta mikrobeilta.

Homepuhdistus ei poista myrkkyjä – vasta homesaneerauksella saadaan aikaan terveellinen ympäristö!