Päivystys 24/7 Helsinki 0400 585 066 | Lohja 050 340 9662 | Hämeenlinna 0500 759 460

Kuivaus

Tilakuivaus

Yleisimmin käytetty kuivausmenetelmä, perustuu rakenteita ympäröivän ilman vesisisällön laskemiseen ja ilman kierrättämiseen.

Imukuivaus

Rakenteesta imetään kostea ilma pois ja johdetaan kuiva ilma rakenteeseen korvausilmarei’istä.

Puhalluskuivaus

Rakenteeseen puhalletaan kuivattua ilmaa ylipainepuhaltimilla. Kostea ilma kulkeutuu poistoilmarei’istä huonetilaan.

Suljettu kuivaus (imu-/puhallus)

Rakenteeseen puhalletaan ylipaineella kuivaa ilmaa ja kostea ilma imetään rakenteesta pois koneellisesti. Menetelmän etuna on se, että kuivaus tapahtuu kokonaisuudessaan rakenteen sisällä.

Nopea kuivausmenetelmä massiivirakenteille, kuten tiili- ja betonirakenteille. Perustuu rakenteen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen jaksoissa.